El Tribunal Europueu dels Drets Humans, ha condemant a l’Estat espanyol a indemnitzar a una mare a la que en la sentència de divorci el Jutjat va acordar una custòdia compartida sense escoltar l’opinió de les filles menors d’edat, que van demanar al Jutjat expressar la seva opinió. Atenent que les sentències d’aquest Tribunal són…

Article de la Montserrat Tur a la Revista “Activitat parlamentària” sobre la Reforma del Codi Civil

L’edició d’aquest darrer número del 2010 de la revista Activitat Parlamentària ha coincidit amb el final de la VIII legislatura i, per tant, amb la recent expressió màxima de la democràcia: les eleccions al Parlament de Catalunya. Al llarg d’aquests darrers anys, l’activitat parlamentària ha anat creixent quantitativament i qualitativament, però, més enllà de les…