Participació de la Montserrat Tur al Encuentro de Jueces y Abogados de Familia, al Consejo General del Poder Judicial

Aquests “Encuentros” anuals, Jutges i advocats de família, compartim les experiències, dificultats i dubtes sobre el dret de família. De cada “Encuentro” surten unes conclusions que després es publiquen. La Montserrat Tur va estar present tots els dies de les jornades, i va fer una ponència a la Taula sobre Execució i menors.

Article de la Montserrat Tur a la Revista “Activitat parlamentària” sobre la Reforma del Codi Civil

L’edició d’aquest darrer número del 2010 de la revista Activitat Parlamentària ha coincidit amb el final de la VIII legislatura i, per tant, amb la recent expressió màxima de la democràcia: les eleccions al Parlament de Catalunya. Al llarg d’aquests darrers anys, l’activitat parlamentària ha anat creixent quantitativament i qualitativament, però, més enllà de les…