La mediació és una tècnica alternativa a la resolució de conflictes (ADR, alternative dispute resolution). Consisteix en un procediment estructurat, de caràcter voluntari i confidencial