Equip

Els conflictes que viuen les famílies, demanen un enfocament ampli, i tot sovint, multidisciplinari, que permeti oferir respostes integrals. Treballem des del convenciment que hem i podem oferir aquesta resposta diversa i integral. Som advocats però anem més enllà. Som especialistes en famílies, infància i adolescència.

ÀREA DE DRET CIVIL I DE FAMÍLIA

Xavier Campà i de Ferrer

Advocat i mediador

Montserrat Tur

Advocada, mediadora i divorce coach

Veure curriculum

Francesc Vega Sala

Advocat i consultor

Jorge Zamora

Advocat

ÀREA MEDIACIÓ

Xavier Campà i de Ferrer

Advocat i mediador

Carles Cervera

Sociòleg i mediador

Montserrat Tur

Advocada, mediadora i divorce coach

Veure curriculum

ÀREA DIVORCE COACHING

Guy Gimenez

Coach i consultor en processos de canvi

Montserrat Tur

Advocada, mediadora i divorce coach

Lluís Casado

Divorce coach

COL·LABORADORS
Mediació

Miguel Ángel Alabart

Lluís Casado

Mercè Gamero