Escola Lliure - Drets dels infants

El tractament dels drets dels infants, a la formació