Montserrat Tur

Montserrat Tur, advocada, mediadora i coach. Per formació i experiència aporto una resposta global a les ruptures familiars.

Sobre la meva formació.

Vaig matricular-me a la carrera de Dret l’any 1.986 amb molts ideals al cap, és clar, tenia 18 anys! A segon o tercer curs, ja vaig veure que el tema que més m’interessava era el dret de família i en concret els drets de la infància. Un cop acabada la carrera, vaig començar el doctorat en Dret. Quatre anys de cursos i de recerca per presentar finalment un treball pre-doctoral força exhaustiu sobre els drets de la infància.

La Universitat potser no era el meu lloc en aquell moment, perquè quan vaig haver de decidir entre continuar amb la tesi amb un lloc de feina a la Facultat de Dret de l’UB o bé, treballar com advocada ho vaig tenir molt clar, millor la pràctica que la teoria: Advocada! Tot i amb això, mai m’he desvinculat del tot de l’estudi i el treball teòric en matèria de dret de família, i sempre he agraït totes les classes, articles, participacions en publicacions o allò que em demanin acadèmicament sobre aquesta àrea del Dret, intentant aportar allò que he aprés amb l’exercici.

Treballant com advocada, sentia que moltes de les hores de visita que passava amb la clientela tenien poc a veure amb temes legals, i que normalment em dedicava més a gestionar emocions i temes psicològics. Per això vaig decidir formar-me en aquests aspectes, assolint el Màster en Coaching i Lideratge personal per la Universitat de Barcelona, que m’ha permès acompanyar les persones amb les que treballo, no només en l’aspecte legal, sinó també en l’aspecte emocional. Des d’aquest Màster també he desenvolupat el model de Coaching anomenat Divorce Coaching, específic i especialitzat per a situacions de ruptura familiar. I per altra banda, també he aprofundit en el món de la mediació, amb el Postgrau en Mediació familiar sistèmica de la Universitat de Girona.

Evidentment, per edat i inquietud he fet molt més cursos, cursets i classes que el que aquí explico, però crec que amb les línies formatives bàsiques us podeu fer una bona idea del meu currículum formatiu.

Advocats de família

Experiència professional.

Durant la meva formació universitària, vaig simultanejar els estudis de dret, amb una feina a la DGAIA, en concret en aquell moment a l’àrea des d’on es feien les adopcions. Un cop llicenciada, vaig iniciar la meva carrera com advocada, al 1.992 a la vegada que simultaniejava els meus estudis de doctorat.

Vaig passar una època molt enriquidora a l’Associació Catalana de Dones Juristes, on vaig treballar a fons en temes de violència masclista i des d’on vaig col·laborar activament en la creació dels punts d’informació a Dones de diferents municipis i del barri de Gràcia de Barcelona. També vaig participar en un estudi als Jutjats de Barcelona dirigit per la Generalitat de Catalunya sobre l’impagament de les pensions d’aliments.

A finals de l’any 2.002, em van demanar que acceptés el càrrec de Secretaria de Famílies del govern de la Generalitat, estan al meu càrrec tant la Direcció General d’Atenció a la Infància com l’Institut Català de l’Adopció i l’Acolliment. Al principi vaig dubtar, però vaig acceptar, i vaig aprendre molt i vaig adquirir molta experiència sobre gestió pública, i especialment sobre polítiques públiques de família i d’infància.

Al 2.007 vaig tornar a la professió d’advocada i mediadora, i aquí estic, fins a dia d’avui, dedicar-me exclusivament al dret de família i d’infància, especialitzada en ruptures de parella consensuals i especialment en mediació i dret col·laboratiu.

Resum d’activitats recents.

Us destaco del meu currículum, (que podeu veure complet a Linkedin):

Des de l’any 2.016 soc membre de la Secció d’harmonització de la Comissió de Codificació del Departament de Justícia de la Generalitat. La funció d’aquesta Comissió és l’elaboració de propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya, en especial del dret civil.

Participo en el Grup de recerca del Centre d’Estudis Demogràfics, “La custòdia compartida després d’una ruptura”. La finalitat d’aquest projecte és l’estudi dels contextos que afavoreixen la pràctica de la custòdia compartida després d’una ruptura, i l’estudi de els models de guarda dels fills en els casos de ruptura.

Des de finals del 2.017 presideixo l’Associació catalana de dret col·laboratiu. El dret col·laboratiu és un mètode alternatiu de resolució de conflictes, que permet als advocats portar a terme una negociació, de forma innovadora, col·laborativa, honesta i sincera envers l’altra part, sense que això suposi perdre la fermesa en la defensa dels interessos dels seus clients.

 

LOGO - Associació Catalana de Dret Col·laboratiu