Article de la Montserrat Tur a la Revista “Activitat parlamentària” sobre la Reforma del Codi Civil

L’edició d’aquest darrer número del 2010 de la revista Activitat Parlamentària ha coincidit amb el final de la VIII legislatura i, per tant, amb la recent expressió màxima de la democràcia: les eleccions al Parlament de Catalunya. Al llarg d’aquests darrers anys, l’activitat parlamentària ha anat creixent quantitativament i qualitativament, però, més enllà de les…