Un divorci col·laboratiu és la solució per divorciar-te amistosament sense renunciar a l’acompanyament d’un advocat o advocada